Brokje geschiedenis...

10 oktober 1973: Chiro Pepingen wordt geboren !

Reeds geruime tijd broeide bij enkele enthousiaste, jonge mensen van Pepingen de idee om met een chirogroep van start te gaan. Na heel wat heen en weer gepraat werd contact opgenomen met de gewestelijke chiroleiding om zowat op de hoogte te geraaken van hoe het zoal reilt en zeilt in een jeugdbeweging. een wervingslijst voor eventuele leiders of leidsters werd opgemaakt en na enkele samenkomsten bleken nog een 10-tal enthousiastelingen bereid om te starten. Nog diezelfde week werd met de deur in huis gevallen bij Mr. den Deken. Tenslotte is de chiro toch een Kristelijke jeugdbeweging en hadden we graag zijn steun en indien mogelijk ook het gebruik van enkele lokalen en terreinen. Na heel wat gediscussieer kregen we dan toch zijn zegen en de volgden zondag werden de pepingse parochianen door onze deken op de hoogte gebracht in de eucharistieviering ! Een piepklein stenciltje werd opgemaakt voor alle kinderen tussen 10 en 14 jaar. En zo kwam het dat we op 14 oktober '73 op de speelplaats van de parochieschool onze eerste chirovergadering beleefden !!!

Er werd gestart met 2 leeftijdsgroepen bij jongens en meisjes (kwiks / tippers en rakkers / toppers) kwestie van de zaak een beetje te overzien. Op kop van deze 4 afdelingen stonden 6 leidsters (Nelly, Lut, Maria, Lena, Mick en Lieve) en 7 leiders (Ettienne, Suske, Vik, André, Guy, Pol en Eddy). Het werd een fantastische start want elke zondag kwamen steeds meer kadeekes op de koer bijeen om met ons mee te spelen. En spelen dat deden we, dat was immer ook het thema waarrond we een gans chirojaar zouden werken: "SPELENDERWIJS". In 't voorjaar van '74 besloot de leiding nog datzelfde jaar voor 10 dagen op bivak te trekken.

Door Nelly uit Doediet nr. 21 (Speciaal feestnummer 10 jaar bestaan).