Op zondag 26 oktober schakelden we over op het winteruur en dat betekent dat het vroeger donker wordt.

Tijdens Ambriange Kablam, het startmoment van Chiro Nationaal voor alle leiding, werden allerlei awards uitgereikt.

Traditiegetrouw krijgen de leden met de overgang en bij de start van het nieuwe chirojaar een doediet mee.

Gezien de overweldigend successen van de vorige jaren (aantal hoofdschotels: 1.229 in 2018) organiseren onze kookouders voor de zesde maal een TAKE AWAY

Facebook likebox